"คนไทย" จังหวัดใด? ใช้สิทธิ "เลือกตั้ง ส.ส." มากที่สุด 1.สระบุรี 93.30% (การเลือกตั้ง 26 ก.พ.2500) 2.มุกดาหาร 90.43% (การเลือกตั้ง 13 ก.ย. 2535) 3.ยโสธร 90.42% (การเลือกตั้ง 24 ก.ค 2531)

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/01/2562