เลือกตั้ง ปี 2562 คนไทย มีเวลาใช้สิทธิถึง 9 ชม. เพราะมีการขยายเวลาลงคะแนนเป็น 08.00-17.00 น.

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/01/2562