เลือกตั้ง 2562 พรรคการเมืองไทย "ไม่เกิน" 40 พรรค จาก 104 พรรค ที่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/01/2562