เด็กไทย 1-2 ขวบ ฉีดวัคซีนครบ ตามคำแนะนำของวัยขวบปีแรก ร้อยละ 71.6 วัคซีนที่แนะนำให้ฉีด ประกอบด้วย โปลิโอ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี หัด คางทูม และหัดเยอรมัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/01/2562