สภาวะร่างกาย เด็กไทยต่ำกว่า 5 ขวบ เตี้ย 10.5% อ้วน 8.2% ผอม 5.4%

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/01/2562