ณ วันนี้ 37.5% "คนไทย" วัยทำงานมีภาวะ "อ้วน"

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/01/2562