วัยรุ่นไทย อายุต่ำกว่า 19 ปี ตั้งครรค์ ก่อนวัยอันควร ปีละ 1.5 แสนคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/01/2562