หากมีการเลือกตั้งปี 2562 "คนไทย" รอใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก กว่า 5.6 ล้านเสียง

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/01/2562