ชาวปานามา ฉลองปีใหม่ โดยวิธีการ "เผาหุ่นจำลอง"

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/01/2562