หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
Thai King Calls Nation ‘Land of Compromise’ as Protests Persist Bloomberg 02/11/2563
Former Thai Prime Minister Sees Merit in Protesters’ Demands Voice of America 02/11/2563
Protesters vow to keep pushing for reform, even if Thai PM quits The Straits Times 29/09/2563
Bangkok to amend Constitution to contain protests AsiaNews.it 29/09/2563
Thai protests: in Bangkok, motorcycle taxi drivers serve as quiet allies South China Morning Post 28/09/2563
Germany warns of ‘consequences’ if Thai king breached law The Japan Times 27/09/2563
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641007 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
641006 โครงการสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย ธ.ก.ส. ผ่านรายการคู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย์ ช่วง “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
643001 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 10 รหัสนักศึกษา 59 คณะพยาบาลศาสตร์
633008 การประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ คณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา