หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
2020年、タイで最も人気のあった料理ベスト5は? asiatravelnote 06/12/2563
Thai King Calls Nation ‘Land of Compromise’ as Protests Persist Bloomberg 02/11/2563
Former Thai Prime Minister Sees Merit in Protesters’ Demands Voice of America 02/11/2563
Protesters vow to keep pushing for reform, even if Thai PM quits The Straits Times 29/09/2563
Bangkok to amend Constitution to contain protests AsiaNews.it 29/09/2563
Thai protests: in Bangkok, motorcycle taxi drivers serve as quiet allies South China Morning Post 28/09/2563
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641010 การสำรวจภาวะการครองชีพครัวเรือนไทย ปี 2564 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641009 การสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
643005 การสำรวจความคิดเห็นเรื่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
643004 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ Hybrid Learning Book ในทัศนะผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ละออ พลัส)
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา