ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล พร้อมคณะทำงานสวนดุสิตโพล ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 พร้อมกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเป็นการสร้างความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *