ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล นำคณะทำงานสวนดุสิตโพล เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *