เหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง

เหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก

เหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Copyright © 2018. All rights reserved.