เหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก

เหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2558 (ม.สวนดุสิต 58)
การจัดพิธีพุทธาภิเษก ในโครงการจัดสร้างเหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2558 (ม.สวนดุสิต 58) จัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติ เป็นศิริมงคลและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง และเพื่อเป็นการจัดหารายได้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง

เหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Copyright © 2018. All rights reserved.