ปู่ชัยมงคล

ปู่ชัยมงคลเป็นเสมือนหนึ่ง ร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่พึ่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของลูกหลานชาวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อถึงคราใดที่ต้องการให้ตนเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเรียน การค้าขาย ก็จะต้องมากราบขอพรให้ปู่ชัยมงคลช่วยดลบันดาลให้ได้สมความปราถนาในสิ่งที่ตั้งความหวังไว้

อย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดได้เข้ามาเป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ว่าจะมาทำงาน มาเรียนหนังสือ หรือมาประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็ต้องควรหาโอกาสมากราบไหว้ขอพรจากปู่ชัยมงคลซึ่งสถิตอยู่ที่ศาลปู่ชัยมงคลบริเวณริมสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยประวัติความเป็นมาของปู่ชัยมงคลน่าจะมีอายุยาวนานมาพร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงเรียนการเรือน และในทุกๆวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้คน และเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทำไม…ต้องมีพิธีบวงสรวงปู่ชัยมงคลทุกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของทุกปีมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. อาจารย์ประสาน มหาสมิติ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยได้กลิ่นธูปหอมพิเศษ หอมระรวยระรินมากับสายลม ในบริเวณอาคารเรียนตึก ๑ จึงได้พยายามเดินตามหาที่มาของกลิ่นหอมธูปเป็นเวลา ๓ วันต่อเนื่องกัน ก็ยังหาไม่เจอทำให้อาจารย์ประสานและคณะอาจารย์รู้สึกว่เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษ จึงได้เชิญอาจารย์พร รัตนสุวรรณ จากสำนักวิปัสสนาและค้นคว้าทางจิตวิญญาณ ซึ่งได้มอบหมายให้ลูกศิษย์ชื่อคุณศรีเพ็ญ จัตุทศรี มานั่งสมาธิจึงได้เห็นโลกทิพย์ที่ซ่อนอยู่กับโลกมนุษย์ตรงตำแหน่งสนามหญ้าหน้าสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็นสวนทรงพระสำราญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ในขณะที่นั่งสมาธินั้นได้ปรากฎภาพในโลกทิพย์กำลังมีงานเฉลิมฉลองต้อนรับการเสด็จคืนสู่สวรรค์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ซึ่งตรงกับวัน ๑๕ กุมภาพันธ์ และยังได้เห็นพระมหาเทพผู้ใหญ่หลายพระองค์ที่ชาวไทยคุ้นเคยรู้จักดีในงานนี้ด้วย เช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในภาพนั้นมีคนแต่งตัวโบราณ มีมโหรีปี่พาทย์ ดอกไม้ทิพย์ กลิ่นควันธูปทิพย์ เทวดา นางฟ้ามากมาย เวลาครู่หนึ่งของโลกทิพย์ก็ประมาณ ๗ วันของโลกมนุษย์

เมื่อทราบเช่นนั้น คณะอาจารย์จึงหารือกันว่าควรที่พวกเราผู้ได้อาศัยอยู่ในที่เดิมของท่านจักสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความยินดี ความกตัญญูกตเวที เพื่อสิริมงคลในชีวิต และยังมีอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งที่โอนย้ายมาจากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ บางคนก็กลับไปทำบุญถวายสังฆทานทุกปีในวันที่๑๕ กุมภาพันธ์ บางคนไม่ได้ไปก็คิดไปว่าท่านตามมาส่งข่าวเตือนหรือเปล่า จึงเริ่มทำพิธีบวงสรวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


อ้างอิงเนื้อหาในบทความ : ศาสคาจารย์มณี จันทนะผะลิต

เขียนโดย “กัญญ์ชิศา”

Copyright © 2018. All rights reserved.