HIGHLIGHT

Slider

“สวนดุสิต คุยสร้างงาน”

การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในหัวข้อ “ศิลปะการดูพระเครื่อง” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์เป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เป็นผู้ดำเนินรายการ และ คุณสีหราช ดวงศรี เป็นวิทยากรรับเชิญ ในวันอังคารที่ 11กันยายน2561 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คนไทยคิดอย่างไร? กับ พระเครื่อง

พระเครื่องกับคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมานาน  ซึ่งเป็นทั้งการเคารพบูชา กราบไหว้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ในปัจจุบันเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 พระเครื่องก็ได้มีการพัฒนาออกมาในลักษณะพุทธพาณิชย์ และกลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นประเด็นที่ควรศึกษา เพราะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทั้งด้านความศรัทธาและด้านธุรกิจ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของชาวพุทธที่มีต่อพระเครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,126 คน ระหว่างวันที่  11-15 กันยายน 2561

ความรู้

ปู่ชัยมงคล

ปู่ชัยมงคลเป็นเสมือนหนึ่ง ร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่พึ่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของลูกหลานชาวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อถึงคราใดที่ต้องการให้ตนเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเรียน การค้าขาย ก็จะต้องมากราบขอพรให้ปู่ชัยมงคลช่วยดลบันดาลให้ได้สมความปราถนาในสิ่งที่ตั้งความหวังไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดได้เข้ามาเป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ว่าจะมาทำงาน มาเรียนหนังสือ หรือมาประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็ต้องควรหาโอกาสมากราบไหว้ขอพรจากปู่ชัยมงคลซึ่งสถิตอยู่ที่ศาลปู่ชัยมงคลบริเวณริมสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยประวัติความเป็นมาของปู่ชัยมงคลน่าจะมีอายุยาวนานมาพร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงเรียนการเรือน และในทุกๆวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้คน และเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำไม…ต้องมีพิธีบวงสรวงปู่ชัยมงคลทุกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ของทุกปีมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. อาจารย์ประสาน มหาสมิติ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยได้กลิ่นธูปหอมพิเศษ หอมระรวยระรินมากับสายลม ในบริเวณอาคารเรียนตึก ๑ จึงได้พยายามเดินตามหาที่มาของกลิ่นหอมธูปเป็นเวลา ๓ วันต่อเนื่องกัน ก็ยังหาไม่เจอทำให้อาจารย์ประสานและคณะอาจารย์รู้สึกว่เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษ จึงได้เชิญอาจารย์พร รัตนสุวรรณ จากสำนักวิปัสสนาและค้นคว้าทางจิตวิญญาณ ซึ่งได้มอบหมายให้ลูกศิษย์ชื่อคุณศรีเพ็ญ จัตุทศรี มานั่งสมาธิจึงได้เห็นโลกทิพย์ที่ซ่อนอยู่กับโลกมนุษย์ตรงตำแหน่งสนามหญ้าหน้าสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็นสวนทรงพระสำราญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ในขณะที่นั่งสมาธินั้นได้ปรากฎภาพในโลกทิพย์กำลังมีงานเฉลิมฉลองต้อนรับการเสด็จคืนสู่สวรรค์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ซึ่งตรงกับวัน […]

เครื่องราง

เหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2558 (ม.สวนดุสิต 58)
การจัดพิธีพุทธาภิเษก ในโครงการจัดสร้างเหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2558 (ม.สวนดุสิต 58) จัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติ เป็นศิริมงคลและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง และเพื่อเป็นการจัดหารายได้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง

เหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คลังความรู้พระเครื่อง สวนดุสิตโพล

แหล่งข้อมูลพระเครื่องชั้นนำของเมืองไทย

พระเนื้อผงพระเนื้อดิน
พระเนื้อชิน(อโลหะ)พระเนื้อว่านพระเนื้อโลหะ

เกี่ยวกับเรา

สวนดุสิตโพล
โทรศัพท์: 02-244-5210, 5211   แฟกซ์: 02-244-5600-1
อีเมล์: suandusitpoll@dusit.ac.th
ไลน์: @suandusitpoll