เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 การคาดการณ์ของประชาชน ต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปี 2561 07/01/2561 2018-01-07
2 ความเชื่อมั่น "ครูไทย" ปี 2560 ที่ผ่านมา 14/01/2561 2018-01-14
3 ครูแบบไหน? ที่เด็กไทยต้องการ 15/01/2561 2018-01-15
4 “ข่าว” ที่กระทบต่อสังคมไทยในสายตาประชาชน 21/01/2561 2018-01-21
5 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง 28/01/2561 2018-01-28
6 ความสนใจของประชาชน ต่อ "ความเคลื่อนไหวทางการเมือง" 04/02/2561 2018-02-04
7 ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันน้ี 11/02/2561 2018-02-11
8 “ผลงานรัฐบาล” ในสายตา “ประชาชน” 18/02/2561 2018-02-18
9 “พรรคการเมืองใหม่” ในสายตาประชาชน 25/02/2561 2018-02-25
10 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จะเชิญพรรคการเมืองหารือ 04/03/2561 2018-03-04
11 ประชาชนคาดหวังอะไร? ต่อ พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ 11/03/2561 2018-03-11
12 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ 18/03/2561 2018-03-18
13 การเมืองไทยร้อน ๆ ณ วันนี้ 25/03/2561 2018-03-25
15 “ผู้สมัคร ส.ส.” และ “พรรคการเมือง” ในทัศนะประชาชน 08/04/2561 2018-04-08
14 ความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 01/04/2561 2018-04-01
16 “ละครบุพเพสันนิวาส” ในทัศนะประชาชน 15/04/2561 2018-04-15
17 “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ในทัศนะประชาชน 22/04/2561 2018-04-22
18 พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย ณ วันนี้ 29/04/2561 2018-04-29
19 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การดูด ส.ส.ของพรรคการเมืองไทย 06/05/2561 2018-05-06
20 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง 13/05/2561 2018-05-13
21 ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 20/05/2561 2018-05-20
22 ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ 27/05/2561 2018-05-27
23 “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้ 03/06/2561 2018-06-03
24 ความสนใจของประชาชน ต่อ “การเมืองไทย” ในช่วงนี้ 10/06/2561 2018-06-10
25 "ข่าวการทุจริต" ในสายตาประชาขน 17/06/2561 2018-06-17
26 ความสนใจของประชาชนที่มีต่อ “พรรคการเมืองเก่า” กับ “พรรคการเมืองใหม่” 24/06/2561 2018-06-24
27 มาช่วยกันคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปี 2562 01/07/2561 2018-07-01
28 คนไทยได้อะไร? จากกรณี 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง 08/07/2561 2018-07-08
29 พรรคการเมือง” ในสายตาผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 15/07/2561 2018-07-15