เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 การคาดการณ์ของประชาชน ต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปี 2561 07/01/2561 2018-01-07
2 ความเชื่อมั่น "ครูไทย" ปี 2560 ที่ผ่านมา 14/01/2561 2018-01-14
3 ครูแบบไหน? ที่เด็กไทยต้องการ 15/01/2561 2018-01-15
4 “ข่าว” ที่กระทบต่อสังคมไทยในสายตาประชาชน 21/01/2561 2018-01-21
5 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง 28/01/2561 2018-01-28
6 ความสนใจของประชาชน ต่อ "ความเคลื่อนไหวทางการเมือง" 04/02/2561 2018-02-04
7 ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันน้ี 11/02/2561 2018-02-11
8 “ผลงานรัฐบาล” ในสายตา “ประชาชน” 18/02/2561 2018-02-18
9 “พรรคการเมืองใหม่” ในสายตาประชาชน 25/02/2561 2018-02-25
10 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จะเชิญพรรคการเมืองหารือ 04/03/2561 2018-03-04
11 ประชาชนคาดหวังอะไร? ต่อ พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ 11/03/2561 2018-03-11
12 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ 18/03/2561 2018-03-18