เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 การคาดการณ์ของประชาชน ต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปี 2561 07/01/2561 2018-01-07
2 ความเชื่อมั่น "ครูไทย" ปี 2560 ที่ผ่านมา 14/01/2561 2018-01-14
3 ครูแบบไหน? ที่เด็กไทยต้องการ 15/01/2561 2018-01-15
4 “ข่าว” ที่กระทบต่อสังคมไทยในสายตาประชาชน 21/01/2561 2018-01-21
5 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง 28/01/2561 2018-01-28
6 ความสนใจของประชาชน ต่อ "ความเคลื่อนไหวทางการเมือง" 04/02/2561 2018-02-04
7 ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันน้ี 11/02/2561 2018-02-11
8 “ผลงานรัฐบาล” ในสายตา “ประชาชน” 18/02/2561 2018-02-18
9 “พรรคการเมืองใหม่” ในสายตาประชาชน 25/02/2561 2018-02-25
10 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จะเชิญพรรคการเมืองหารือ 04/03/2561 2018-03-04
11 ประชาชนคาดหวังอะไร? ต่อ พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ 11/03/2561 2018-03-11
12 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ 18/03/2561 2018-03-18
13 การเมืองไทยร้อน ๆ ณ วันนี้ 25/03/2561 2018-03-25
15 “ผู้สมัคร ส.ส.” และ “พรรคการเมือง” ในทัศนะประชาชน 08/04/2561 2018-04-08
14 ความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 01/04/2561 2018-04-01
16 “ละครบุพเพสันนิวาส” ในทัศนะประชาชน 15/04/2561 2018-04-15
17 “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ในทัศนะประชาชน 22/04/2561 2018-04-22
18 พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย ณ วันนี้ 29/04/2561 2018-04-29
19 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การดูด ส.ส.ของพรรคการเมืองไทย 06/05/2561 2018-05-06
20 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง 13/05/2561 2018-05-13
21 ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 20/05/2561 2018-05-20
22 ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ 27/05/2561 2018-05-27
23 “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้ 03/06/2561 2018-06-03
24 ความสนใจของประชาชน ต่อ “การเมืองไทย” ในช่วงนี้ 10/06/2561 2018-06-10
25 "ข่าวการทุจริต" ในสายตาประชาขน 17/06/2561 2018-06-17
26 ความสนใจของประชาชนที่มีต่อ “พรรคการเมืองเก่า” กับ “พรรคการเมืองใหม่” 24/06/2561 2018-06-24
27 มาช่วยกันคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปี 2562 01/07/2561 2018-07-01
28 คนไทยได้อะไร? จากกรณี 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง 08/07/2561 2018-07-08
29 พรรคการเมือง” ในสายตาผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 15/07/2561 2018-07-15
30 "ครม.สัญจร" ในสายตาประชาชน 22/07/2561 2018-07-22
31 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ 28/07/2561 2018-07-28
32 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ผู้สมัคร ส.ส.ย้ายพรรค 29/07/2561 2018-07-29
33 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม ณ วันนี้ 05/08/2561 2018-08-05
34 การเลือก ส.ส. ของคนไทย ณ วันนี้ 12/08/2561 2018-08-12
35 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือก ส.ส. ระหว่าง “ผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก” กับ “ผู้ที่เคยเลือกตั้งมาแล้ว” 19/08/2561 2018-08-19
36 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ของ รัฐบาล 26/08/2561 2018-08-26
37 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ปลดล็อค” “คลายล็อค” ทางการเมือง 02/09/2561 2018-09-02
38 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือก ส.ส.ในปี 2562 09/09/2561 2018-09-09
39 คนไทยคิดอย่างไร? กับ พระเครื่อง 16/09/2561 2018-09-16
40 “ตำรวจท่องเที่ยว” ณ วันนี้ ในทัศนะประชาชน 19/09/2561 2018-09-19
41 คนไทยคิดอย่างไร? กับ การหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 23/09/2561 2018-09-23
42 การแข่งขันทางการเมือง : กรณีเลือกตั้ง ส.ส. ต้นปี 62 30/09/2561 2018-09-30
43 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ กับการเมืองไทย ณ วันนี้ 07/10/2561 2018-10-07
44 คนไทยเลือกผู้สมัครและเลือกพรรคอย่างไร? "ไปเป็นส.ส. 14/10/2561 2018-10-14
45 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “เพจ นายกรัฐมนตรี” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 21/10/2561 2018-10-21
46 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” 22/10/2561 2018-10-22
47 คนไทยคิดอย่างไร? กับกรณียุบพรรคการเมือง 28/10/2561 2018-10-28
48 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ 04/11/2561 2018-11-04
49 พรรคการเมืองควรทำอย่างไร? จึงจะโดนใจประชาชน 11/11/2561 2018-11-11
50 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการเมือง ณ วันนี้ 18/11/2561 2018-11-18
51 คนไทยอยากรู้เรื่องอะไรบ้าง? ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 25/11/2561 2018-11-25
52 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การย้ายพรรค” 02/12/2561 2018-12-02
53 “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” ในสายตาประชาชน 03/12/2561 2018-12-03
54 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “รัฐธรรมนูญไทย” 09/12/2561 2018-12-09
55 บัตรเลือกตั้งแบบไหน? ที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องการ 16/12/2561 2018-12-16
56 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ. 2562 23/12/2561 2018-12-23
57 ที่สุดแห่งปี 2561 30/12/2561 2018-12-30