เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 ความคาดหวังของคนไทย ปี 2560 01/01/2560 2017-01-01
2 “การเมืองไทยปี 2560 ในสายตาประชาชน” 07/01/2560 2017-01-07
3 ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อการปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้ง 08/01/2560 2017-01-08
4 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ นโยบายรัฐบาลประยุทธ์ 4 14/01/2560 2017-01-14
5 ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2559 ที่ผ่านมา 15/01/2560 2017-01-15
6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำข้อตกลงปรองดอง 21/01/2560 2017-01-21
7 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวสังคม ณ วันนี้ 22/01/2560 2017-01-22
8 “ปรองดอง” ในทัศนะของประชาชน 28/01/2560 2017-01-28
9 “คนไทย” จะช่วยให้เกิดการปรองดองได้อย่างไร? 29/01/2560 2017-01-29
10 “ปัญหาหนักอกคนไทย” ทำอย่างไร? จึงจะแก้ได้ 04/02/2560 2017-02-04
11 ปัญหายาเสพติด ณ วันนี้ 05/02/2560 2017-02-05
12 “ข่าวลือ ข่าวปล่อย” ในสายตาคนไทย 11/02/2560 2017-02-11
13 พฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้ 12/02/2560 2017-02-12
14 ปรองดองแบบไหน? ที่คนไทยต้องการ 18/02/2560 2017-02-18
15 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “คดีพระธัมมชโย” 19/02/2560 2017-02-19