เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 ความคาดหวังของคนไทย ปี 2560 01/01/2560 2017-01-01
2 “การเมืองไทยปี 2560 ในสายตาประชาชน” 07/01/2560 2017-01-07
3 ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อการปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้ง 08/01/2560 2017-01-08
4 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ นโยบายรัฐบาลประยุทธ์ 4 14/01/2560 2017-01-14
5 ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2559 ที่ผ่านมา 15/01/2560 2017-01-15
6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำข้อตกลงปรองดอง 21/01/2560 2017-01-21
7 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวสังคม ณ วันนี้ 22/01/2560 2017-01-22
8 “ปรองดอง” ในทัศนะของประชาชน 28/01/2560 2017-01-28
9 “คนไทย” จะช่วยให้เกิดการปรองดองได้อย่างไร? 29/01/2560 2017-01-29
10 “ปัญหาหนักอกคนไทย” ทำอย่างไร? จึงจะแก้ได้ 04/02/2560 2017-02-04
11 ปัญหายาเสพติด ณ วันนี้ 05/02/2560 2017-02-05
12 “ข่าวลือ ข่าวปล่อย” ในสายตาคนไทย 11/02/2560 2017-02-11
13 พฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้ 12/02/2560 2017-02-12
14 ปรองดองแบบไหน? ที่คนไทยต้องการ 18/02/2560 2017-02-18
15 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “คดีพระธัมมชโย” 19/02/2560 2017-02-19
16 ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาล 25/02/2560 2017-02-25
17 “5 ข่าว” ที่ประชาชนให้ความสนใจ ณ วันนี้ 26/02/2560 2017-02-26
18 ประเทศไทย ณ วันนี้ 04/03/2560 2017-03-04
19 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 05/03/2560 2017-03-05
20 “นักการเมือง” ในช่วงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน 11/03/2560 2017-03-11
21 การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้ 12/03/2560 2017-03-12
22 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน ณ วันนี้ 18/03/2560 2017-03-18
23 “รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์” กับ “รัฐบาลที่มาจากนักการเมือง” ในสายตาประชาชน ณ วันนี้ 19/03/2560 2017-03-19
24 “การเรียกเก็บภาษี” ของรัฐบาล ณ วันนี้ 25/03/2560 2017-03-25
25 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี จับอาวุธสงคราม “โกตี๋” 26/03/2560 2017-03-26
26 ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ “การสร้างความปรองดอง” 01/04/2560 2017-04-01
27 “เหตุการณ์บ้านเมือง”ที่มีผลกระทบต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 02/04/2560 2017-04-02
28 “รัฐธรรมนูญ 2560” ในสายตาคนไทย 08/04/2560 2017-04-08
29 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี แท็กซี่ไทย ณ วันนี้ 09/04/2560 2017-04-09
30 คนไทยคิดอย่างไร? กับ “พรรคการเมืองไทย” ณ วันนี้ 15/04/2560 2017-04-15
31 “การเรียกร้อง/ประท้วง” ณ วันนี้ 16/04/2560 2017-04-16
32 ปัญหารุมเร้ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ 22/04/2560 2017-04-22
33 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน 23/04/2560 2017-04-23
34 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้ 29/04/2560 2017-04-29
35 “ปัญหาสังคม” ในสายตาคนไทย ณ วันนี้ 30/04/2560 2017-04-30
36 ความคิดเห็นของประชาชน ณ วันนี้ (ก่อนเลือกตั้ง) 06/05/2560 2017-05-06
37 ประชาชนมอง "จุดแข็ง"และ"จุดอ่อน"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อย่างไร? 07/05/2560 2017-05-07
38 แถลงผลงาน 3 ปี รัฐบาล อย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน 13/05/2560 2017-05-13
39 “หัวอกผู้ปกครอง” เมื่อใกล้เปิดเทอม 14/05/2560 2017-05-14
40 3 ปีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อะไรดีขึ้น? อะไรแย่ลง? 20/05/2560 2017-05-20
41 10 เรื่องที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 21/05/2560 2017-05-21
42 การเมืองไทย ณ วันนี้ 27/05/2560 2017-05-27
43 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ระเบิดในกทม. 28/05/2560 2017-05-28
44 การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ของ นักการเมือง ในสายตาประชาชน 03/06/2560 2017-06-03
45 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี นายกฯตั้งประเด็นคำถาม 4 ข้อก่อนพาประเทศสู่การเลือกตั้ง 04/06/2560 2017-06-04
46 “เซ็ตซีโร่ กกต.” ในสายตาประชาชน 10/06/2560 2017-06-10
47 ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย ณ วันนี้ 11/06/2560 2017-06-11
48 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ คำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ 17/06/2560 2017-06-17
49 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การเลือกตั้ง” 18/06/2560 2017-06-18
50 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ไพรมารีโหวต” 24/06/2560 2017-06-24
51 85 ปี ประชาธิปไตยไทย 25/06/2560 2017-06-25
52 บทบาทของนักการเมือง ณ วันนี้ 01/07/2560 2017-07-01
53 ภาพสะท้อนสังคมไทยจากข่าวสาร ณ วันนี้ 02/07/2560 2017-07-02
54 การรับรู้ผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 08/07/2560 2017-07-08
55 “ปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน 09/07/2560 2017-07-09
56 “ความหนักใจ” เกี่ยวกับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้ 15/07/2560 2017-07-15
57 “หัวหน้าพรรคการเมืองไทย” ในทัศนะของประชาชน 16/07/2560 2017-07-16
58 ปรับครม. ในทัศนะประชาชน 22/07/2560 2017-07-22
59 การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระหว่าง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ (ปัจจุบัน) กับรัฐบาลที่ผ่านมา 23/07/2560 2017-07-23
60 “10 ข้อ การสร้างความปรองดอง” ในทัศนะของประชาชน 29/07/2560 2017-07-29
61 “การปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน 30/07/2560 2017-07-30
62 “ปัญหาของรัฐบาล” ในสายตาประชาชน 05/08/2560 2017-08-05
63 “สถานการณ์น้ำท่วม” ในสายตาประชาชน 06/08/2560 2017-08-06
64 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว 12/08/2560 2017-08-12
65 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี รัฐบาลยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง 13/08/2560 2017-08-13
66 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 19/08/2560 2017-08-19
67 “คดีใหญ่” ในสายตาประชาชน 20/08/2560 2017-08-20
68 ประชาชนคิดอย่างไร? กับการลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา 26/08/2560 2017-08-26
69 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเดินทางเยือนสหรัฐ ของ นายกรัฐมนตรี 27/08/2560 2017-08-27
70 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การไม่มาฟังคำตัดสินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จนศาลออกหมายจับ 02/09/2560 2017-09-02
71 ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ “ข่าวเกี่ยวกับคดีดังๆ” ณ วันนี้ 03/09/2560 2017-09-03
72 “การเมืองไทย”หลังจากยิ่งลักษณ์หนี ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาล 09/09/2560 2017-09-09
73 มุมมองของประชาชนต่อข่าวที่หลากหลาย 10/09/2560 2017-09-10
74 “รัฐบาลแห่งชาติ” ในทัศนะประชาชน 16/09/2560 2017-09-16
75 “ทิศทางการเมืองไทย” ในสายตาประชาชน 17/09/2560 2017-09-17
76 "นักการเมือง"กับ"รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์" 23/09/2560 2017-09-23
77 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.สัญจร 24/09/2560 2017-09-24
78 ผลการตัดสินจำคุก 5 ปี คดีจำนำข้าวของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ในทัศนะประชาชน 30/09/2560 2017-09-30
79 การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ของ นายกรัฐมนตรี 01/10/2560 2017-10-01
80 "พ่อ" สอนลูกอย่างไร? จึงจะได้ดี 04/11/2560 2017-11-04
81 ประชาชนคิดอย่างไร? กับการปลดล็อคพรรคการเมือง 05/11/2560 2017-11-05
82 กระแสข่าว ปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 12/11/2560 2017-11-12
83 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ คำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ 19/11/2560 2017-11-19
84 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ขบวนการล้มบอลไทย 26/11/2560 2017-11-26
85 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.ประยุทธ์ 5 03/12/2560 2017-12-03
86 “รัฐธรรมนูญไทย” ในสายตาประชาชน 10/12/2560 2017-12-10
87 10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอก “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ณ วันนี้ 17/12/2560 2017-12-17
88 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การตั้งพรรคการเมืองใหม่” 24/12/2560 2017-12-24
89 “ที่สุดแห่งปี 2560” 30/12/2560 2017-12-30
90 ปี 2561 คนไทยอยากได้อะไร? 31/12/2560 2017-12-31