เลขที่อ้างอิง หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
1 ความคาดหวังของคนไทย ปี 2560 01/01/2560 2017-01-01
2 “การเมืองไทยปี 2560 ในสายตาประชาชน” 07/01/2560 2017-01-07
3 ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อการปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้ง 08/01/2560 2017-01-08
4 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ นโยบายรัฐบาลประยุทธ์ 4 14/01/2560 2017-01-14
5 ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2559 ที่ผ่านมา 15/01/2560 2017-01-15
6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำข้อตกลงปรองดอง 21/01/2560 2017-01-21
7 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวสังคม ณ วันนี้ 22/01/2560 2017-01-22
8 “ปรองดอง” ในทัศนะของประชาชน 28/01/2560 2017-01-28
9 “คนไทย” จะช่วยให้เกิดการปรองดองได้อย่างไร? 29/01/2560 2017-01-29
10 “ปัญหาหนักอกคนไทย” ทำอย่างไร? จึงจะแก้ได้ 04/02/2560 2017-02-04
11 ปัญหายาเสพติด ณ วันนี้ 05/02/2560 2017-02-05
12 “ข่าวลือ ข่าวปล่อย” ในสายตาคนไทย 11/02/2560 2017-02-11
13 พฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้ 12/02/2560 2017-02-12
14 ปรองดองแบบไหน? ที่คนไทยต้องการ 18/02/2560 2017-02-18
15 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “คดีพระธัมมชโย” 19/02/2560 2017-02-19
16 ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาล 25/02/2560 2017-02-25
17 “5 ข่าว” ที่ประชาชนให้ความสนใจ ณ วันนี้ 26/02/2560 2017-02-26
18 ประเทศไทย ณ วันนี้ 04/03/2560 2017-03-04
19 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 05/03/2560 2017-03-05
20 “นักการเมือง” ในช่วงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน 11/03/2560 2017-03-11
21 การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้ 12/03/2560 2017-03-12
22 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน ณ วันนี้ 18/03/2560 2017-03-18
23 “รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์” กับ “รัฐบาลที่มาจากนักการเมือง” ในสายตาประชาชน ณ วันนี้ 19/03/2560 2017-03-19
24 “การเรียกเก็บภาษี” ของรัฐบาล ณ วันนี้ 25/03/2560 2017-03-25
25 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี จับอาวุธสงคราม “โกตี๋” 26/03/2560 2017-03-26
26 ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ “การสร้างความปรองดอง” 01/04/2560 2017-04-01
27 “เหตุการณ์บ้านเมือง”ที่มีผลกระทบต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 02/04/2560 2017-04-02
28 “รัฐธรรมนูญ 2560” ในสายตาคนไทย 08/04/2560 2017-04-08
29 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี แท็กซี่ไทย ณ วันนี้ 09/04/2560 2017-04-09
30 คนไทยคิดอย่างไร? กับ “พรรคการเมืองไทย” ณ วันนี้ 15/04/2560 2017-04-15
31 “การเรียกร้อง/ประท้วง” ณ วันนี้ 16/04/2560 2017-04-16
32 ปัญหารุมเร้ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ 22/04/2560 2017-04-22
33 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน 23/04/2560 2017-04-23
34 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้ 29/04/2560 2017-04-29
35 “ปัญหาสังคม” ในสายตาคนไทย ณ วันนี้ 30/04/2560 2017-04-30
36 ความคิดเห็นของประชาชน ณ วันนี้ (ก่อนเลือกตั้ง) 06/05/2560 2017-05-06
37 ประชาชนมอง "จุดแข็ง"และ"จุดอ่อน"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อย่างไร? 07/05/2560 2017-05-07
38 แถลงผลงาน 3 ปี รัฐบาล อย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน 13/05/2560 2017-05-13
39 “หัวอกผู้ปกครอง” เมื่อใกล้เปิดเทอม 14/05/2560 2017-05-14
40 3 ปีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อะไรดีขึ้น? อะไรแย่ลง? 20/05/2560 2017-05-20
41 10 เรื่องที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 21/05/2560 2017-05-21
42 การเมืองไทย ณ วันนี้ 27/05/2560 2017-05-27
43 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ระเบิดในกทม. 28/05/2560 2017-05-28
44 การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ของ นักการเมือง ในสายตาประชาชน 03/06/2560 2017-06-03
45 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี นายกฯตั้งประเด็นคำถาม 4 ข้อก่อนพาประเทศสู่การเลือกตั้ง 04/06/2560 2017-06-04
46 “เซ็ตซีโร่ กกต.” ในสายตาประชาชน 10/06/2560 2017-06-10
47 ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย ณ วันนี้ 11/06/2560 2017-06-11
48 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ คำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ 17/06/2560 2017-06-17
49 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การเลือกตั้ง” 18/06/2560 2017-06-18
50 ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ไพรมารีโหวต” 24/06/2560 2017-06-24
51 85 ปี ประชาธิปไตยไทย 25/06/2560 2017-06-25