ประเภท หัวข้อแบบสำรวจ วันที่เผยแพร่ publish date่
สารสนเทศสาธารณะ ที่สุดแห่งปี 2561 01/12/2561 2018-12-01
ธุรกิจสารสนเทศ ความคิดเห็นต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 07/12/2561 2018-12-07
การบรรยาย/อบรม ความคิดเห็นด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 05/11/2561 2018-11-05
สารสนเทศสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 11/06/2561 2018-06-11
สารสนเทศสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์/วิจัยทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2561 13/11/2561 2018-11-13
ธุรกิจสารสนเทศ STAR PARTY 22th TVPOOL 12/05/2554 2011-05-12
ธุรกิจสารสนเทศ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ การรับชมรายการโทรทัศน์ “วีรชนคนถูกลืม : เรื่อง ขุนรองปลัดชู” ทาง Thai PBS 02/08/2554 2011-08-02
สารสนเทศสาธารณะ ความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ 25/07/2561 2018-07-25
สารสนเทศสาธารณะ พรรคการเมืองในสายตาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11/07/2561 2018-07-11
ธุรกิจสารสนเทศ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกกา๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน 10/10/2555 2012-10-10