รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน ใบรับรองผลงาน
611001 โครงการการสำรวจการรับรู้เครื่องหมายการค้า ตรา โยคี บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
611003 การสำรวจด้านความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ(ปี 2560) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611004 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611005 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนตุลาคมม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611006 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611007 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท)กลุ่มลูกค้านักลงทุนและคู่ค้า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
611008 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
613001 ท่านคิดอย่างไรต่อ ประเพณีลอยกระทง ปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
613002 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613003 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ Kids October Camp 2017 ณ SDU The Open โรงแรมสวนดุสิต เพลส ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 16- 27 ตุลาคม 2560 สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613004 พ่อ สอนลูกอย่างไร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
611009 การประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ปี 2560 NOVA INTER AD CO.,LTD.
611010 สำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมของ Jim Thompson Forn บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
611011 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611012 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611013 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613005 แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลฯ กระทรวงวัฒนธรรม
611014 การประเมินผลพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ SMEs วัตถุประสงค์ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
613006 แบบสอบถามความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการของโรงเเรมสวนดุสิต เพลส สำนักิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611002 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2560 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
611016 โครงการสำรวจพฤติกรรมและความสนใจต่อสินค้าประเภทเป่าลม บริษัท ลักกี้เวย์ จำกัด
611017 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป บริษัท เคบิวท์ จำกัด
611015 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือและกระจกนิรภัย ปี 2560 บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
611018 โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การค้าย่านปากช่อง-เขาใหญ่ บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
611019 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคเรือน(ครั้งที่ 3/2560) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611024 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์โฟนแท๊บเล็ท ใน 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และนครสวรรค์ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
611020 การสำรวจพฤติกรรมการใช้บัตรเคดิตของประชาชน ปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611021 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
611022 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
611023 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611025 โครงการสำรวจพฤติกรรมและความสนใจต่อสินค้าประเภทเป่าลม (เพิ่มเติม) บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
613007 สวดมนต์ข้ามปี กระทรวงวัฒนธรรม
613008 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรม
611027 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ประจำปี 2560 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
611026 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด
613009 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. 2558 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
613010 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561) กระทรวงวัฒนธรรม
611028 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
611029 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
611030 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
611031 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อรายการลุยสยาม บริษัท คิดซน พลัส จำกัด