รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน ใบรับรองผลงาน
611001 โครงการการสำรวจการรับรู้เครื่องหมายการค้า ตรา โยคี บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
611003 การสำรวจด้านความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ(ปี 2560) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611004 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611005 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611006 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611007 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท)กลุ่มลูกค้านักลงทุนและคู่ค้า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
611008 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
613001 ท่านคิดอย่างไรต่อ ประเพณีลอยกระทง ปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
613002 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613003 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ Kids October Camp 2017 ณ SDU The Open โรงแรมสวนดุสิต เพลส ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 16- 27 ตุลาคม 2560 สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613004 พ่อ สอนลูกอย่างไร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
611009 การประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ปี 2560 NOVA INTER AD CO.,LTD.
611010 สำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมของ Jim Thompson Forn บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
611011 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611012 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611013 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613005 แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลฯ กระทรวงวัฒนธรรม
611014 การประเมินผลพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ SMEs วัตถุประสงค์ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
613006 แบบสอบถามความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการของโรงเเรมสวนดุสิต เพลส สำนักิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611002 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2560 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
611016 โครงการสำรวจพฤติกรรมและความสนใจต่อสินค้าประเภทเป่าลม บริษัท ลักกี้เวย์ จำกัด
611017 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป บริษัท เคบิวท์ จำกัด
611015 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือและกระจกนิรภัย ปี 2560 บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
611018 โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การค้าย่านปากช่อง-เขาใหญ่ บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
611019 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคเรือน(ครั้งที่ 3/2560) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611024 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์โฟนแท๊บเล็ท ใน 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และนครสวรรค์ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
611020 การสำรวจพฤติกรรมการใช้บัตรเคดิตของประชาชน ปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611021 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611022 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611023 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611025 โครงการสำรวจพฤติกรรมและความสนใจต่อสินค้าประเภทเป่าลม (เพิ่มเติม) บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
613007 สวดมนต์ข้ามปี กระทรวงวัฒนธรรม
613008 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรม
611027 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ประจำปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611026 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด
613009 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. 2558 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
613010 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561) กระทรวงวัฒนธรรม
611028 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611029 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611030 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611031 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อรายการลุยสยาม บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
611032 Public Opinion Survey on Thailand-United States Relationship International Cultural Promations Limited.
611033 โครงการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2560 องค์การสวนสัตว์
611034 โครงการจ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์เรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 ) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
611035 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
611036 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ สสปน.ปี61 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
611037 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแบรนด์ UNIQLO ปี 2561 UNIQLO(Thailand) Co.,Ltd
611038 การสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เชลล์แห่งประเทศทไทย จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (คลังน้ำมัน)
611039 โครงการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
611053 ประเมินผลการรับรู้สกู๊ปนโยบายของ ธ.ก.ส. คอลัมน์ “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” ในรายการคู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)
613011 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561(กระทรวงศึกษาธิการ) กระทรวงศึกษาธิการ
613012 แบบสอบถามผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611040 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคเรือน(ครั้งที่ 1/2561) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611041 การจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ การรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและการประเมินผลกิจกรรม ของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริษัท เพาเวอร์โชว์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
613013 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(รมป.2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613014 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ วันแห่งความรัก(วาเลนไทน์) 14 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงวัฒนธรรม
611042 โครงการประเมินผลการเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท เทเลคาสต์ จำกัด
611043 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท มีเดีย คอมพาส จำกัด
611044 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท สมองใส แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
611045 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611046 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611047 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613015 วันมาฆบูชา สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
611048 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “ ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้น อินเตอร์ กรุ๊ป
611049 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก หัวข้อ 1 : การสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสารของกองทัพบก เลขานุการกองทัพบก
613016 ประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต( รมป.2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611050 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611051 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนประจำเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611052 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613017 ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนปรเทศไทย 4.0 Universities, the driver of Thailand 4.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613018 ความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613019 “อนุรักษ์มรดกไทย” สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
611054 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก