หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวปานามา ฉลองปีใหม่ 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวญี่ปุ่น ฉลองปีใหม่ โดยตีระฆัง 108 ครั้ง 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 จำนวนผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ตั้งแต่ปี 2539 - 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติเงินกู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา 03/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เด็กประถม กทม. "อ่านไม่คล่อง" และ อ่านไม่ออก ชองเด็กในโรงเรียน กทม. 04/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันผุ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2558 - 2561 เด็กไทยที่ถูกดำเนินคดี มาจากครอบครัวที่แยกกันอยู่ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ทารกไทย ดื่มนมแม่ครบ 6 เดือน 08/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 คน 1 ใน 20 "วัยรุ่นไทย" ป่วยทางจิตเป็น "โรคคลั่งผอม" 09/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย หายจากบ้าน 422 ราย 10/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย ติดยาและเข้าบำบัด 11/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2547 - 2561 เด็กไทยถูกกระทำรุนแรง 12/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หากมีการเลือกตั้งปี 2562 "คนไทย" รอใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วัยรุ่นไทย อายุต่ำกว่า 19 ปี ตั้งครรค์ ก่อนวัยอันควร 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีมากกว่า 51 ล้านคน 15/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทั่วโลก...มีคนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 16/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ชาวจีนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 17/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศ "แย่" อันดับ 8 ของโลก 18/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเสียชีวิต เพราะ "โรคหอบหืด" 19/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเป็นภูมิแพ้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า 20/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ณ วันนี้ คนไทยเสียชีวิตเพราะ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 21/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 37.5% "คนไทย" วัยทำงานมีภาวะ "อ้วน" 22/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สภาวะร่างกาย เด็กไทยต่ำกว่า 5 ขวบ เตี้ย อ้วน และผอม 23/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย 2-5 ขวบ กินผัก...ผลไม้ 24/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย 1-2 ขวบ ฉีดวัคซีนครบ ตามคำแนะนำของวัยขวบปีแรก 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ "ใส่" หมวกนิรภัยในเด็ก 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อัตราการฟันผุ "เด็กไทย" ณ วันนี้ 18 เดือน 12.3% 3 ปี 51.5% และ 5 ปี 80.0% 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 พรรคการเมืองไทย ที่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 คนไทย มีเวลาใช้สิทธิถึง 9 ชม. 29/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "คนไทย" จังหวัดใด? ใช้สิทธิ "เลือกตั้ง ส.ส." มากที่สุด 30/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2554 ช่วงอายุ ส.ส. ไทย ที่ได้รับเลือกตั้ง 31/01/2562
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 31/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (1 ก.พ. 62) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (2 ก.พ. 62) ระบบเศรษฐกิจในช่วงเลือกตั้ง 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (3 ก.พ. 62) ธุรกิจ "รายได้พุ่ง" ช่วงเลือกตั้ง ปี 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน ปี 2559 - 2561 กรุงเทพฯ เกิดเหตุไฟไหม้ 04/02/2562
ประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33)/2562 04/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน ปี 2562 กทม. และปริมณฑล ยอดขายกระดาษเงินกระดาษทองลดลง 05/02/2562
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลและบุลลากรนำคณะเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 05/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งไทย 06/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้ง ครั้งที่ 7 (เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2592) คนไทย ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด 07/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หัวหน้าพรรคการเมืองไทย เพียง 3 จาก 104 พรรค มีอายุไม่เกิน 40 ปี 08/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หัวหน้าพรรค การเมืองไทย ณ วันนี้ 10/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พรรคการเมืองไทย เพียง 1 จาก 104 พรรค มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" ทั้งหมด 10/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พรรคการเมืองไทย 13 จาก 104 พรรค ไม่มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" เลย 11/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 จำนวนผู้สมัคร ส.ส. (แบบแบ่งเขต) "สูง" ที่สุดในประวัติศาสตร์ 12/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 62 ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 13/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 แคนดิเดตนายกฯ 14/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ #SuanDusitPoll #สวนดุสิตโพล #Dusitpoll 15/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณีผู้สมัครฯ แบบบัญชีราชชื่อ 16/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณี แคนดิเดตนายกฯ 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 กกต.อาจตัดสิทธิ ผู้สมัคร ส.ส. เเบ่งเขต 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นายกฯ ไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน พลเรือน และมียศทางทหาร 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 คนไทย ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 21/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 คนไทย... ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 21/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนผู้สมัคร ส.ส รวมทั้งสิ้น 14,098 คน 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนพรรคการเมือง ส่งสมัคร ส.ส ทั้งสิ้น 80 พรรค 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนพรรคการเมือง ส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อมากที่สุด 26/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วันที่ 16-22 ก.พ. 2562 มีผู้สมัคร ส.ส. ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการตัดสิทธิผู้สมัครฯ 27/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 มี 6 พรรคการเมือง ส่ง ส.ส.เเบ่งเขต ครบ 350 เขต 28/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 มี 4 พรรค ส่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อครบ 150 เขต 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 ผู้สมัคร ส.ส. อายุมากที่สุด นายเยาว์ บุญสุยา 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 พรรคการเมืองไทยที่มีสมาชิกมากที่สุด ณ วันนี้ 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ เป็น ส.ส. ทุกสมัยติดต่อกันมากที่สุดของไทย 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชวน หลีกภัย นักการเมืองที่ยังเล่นการเมืองซึ่งเป็น ส.ส. นานที่สุดของไทย 05/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 กกต. รับรองผู้สมัคร ส.ส. แบ่งเขตทั้งสิ้น 10,792 คน จาก 81 พรรค 06/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 3 อันดับ นักการเมืองที่ลงเลือกตั้ง 2562 ที่มี "ผู้ติดตามใน FB" สูงสุด 07/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จัดอันดับ "เพจพรรคการเมือง" มีคนกดติดตามสูงสุด 08/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ทั่วโลก 50 ประเทศ มีสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา 09/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 นักการเมืองหญิง มีเพียง 7 คน ถูกเสนอชื่อเป็นเเคนดิเดตนายกฯ 11/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรียบเทียมสัดส่วน ผู้สมัคร ส.ส. ระบบเเบ่งเขต เลือกตั้ง ปี 2562 11/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรียบเทียบสัดส่วน ช:ญ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 12/03/2562
้เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 10 มี.ค. 2562 ชาวเกาหลีเหนือ สภาประชาชนสูงสุดอย่างถล่มทลาย 13/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้นำประเทศ ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเต็ม 100% 14/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 นอร์เวย์ กระบวนการเลือกตั้ง "เข้มแข็ง" ที่สุดในโลก 15/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย กระบวนการเลือกตั้ง "เข้มเเข็ง" 17/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 "เกาหลีเหนือ" กระบวนการเลือกตั้ง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก 17/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี "นอร์เวย์" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" ที่สุดในโลก 18/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 เเอฟริกากลาง การมีส่วนร่วมทางการเมือง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก 19/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 "ไทย" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" 20/03/2562