หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวปานามา ฉลองปีใหม่ 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวญี่ปุ่น ฉลองปีใหม่ โดยตีระฆัง 108 ครั้ง 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 จำนวนผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ตั้งแต่ปี 2539 - 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติเงินกู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา 03/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เด็กประถม กทม. "อ่านไม่คล่อง" และ อ่านไม่ออก ชองเด็กในโรงเรียน กทม. 04/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันผุ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2558 - 2561 เด็กไทยที่ถูกดำเนินคดี มาจากครอบครัวที่แยกกันอยู่ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ทารกไทย ดื่มนมแม่ครบ 6 เดือน 08/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 คน 1 ใน 20 "วัยรุ่นไทย" ป่วยทางจิตเป็น "โรคคลั่งผอม" 09/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย หายจากบ้าน 422 ราย 10/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย ติดยาและเข้าบำบัด 11/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2547 - 2561 เด็กไทยถูกกระทำรุนแรง 12/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หากมีการเลือกตั้งปี 2562 "คนไทย" รอใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วัยรุ่นไทย อายุต่ำกว่า 19 ปี ตั้งครรค์ ก่อนวัยอันควร 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีมากกว่า 51 ล้านคน 15/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทั่วโลก...มีคนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 16/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ชาวจีนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 17/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศ "แย่" อันดับ 8 ของโลก 18/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเสียชีวิต เพราะ "โรคหอบหืด" 19/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเป็นภูมิแพ้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า 20/01/2562