หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวัสดีปีใหม่ 2561 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูอังกฤษ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูสวิตเซอร์แลนด์ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูออสเตรเลีย 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูฟินแลนด์ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูแคนาดา 06/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ.2015 ครูนิวซีแลนด์ 09/01/2561
สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 09/01/2561
สวัสดีปีใหม่ 25161 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประะธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล 09/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูนอร์เวย์ 10/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูสเปน 11/01/2561
การประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561 11/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูญี่ปุ่น 15/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูเกาหลีใต้ 15/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูไทย 16/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แท็กซี่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 18/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เรือนจำไทย 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แท็กซี่กรุงเทพ 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถนนอันตรายในประเทศไทย 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บาร์บรรยากาศดี 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หลอดพลาสติก 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ขยะพลาสติกในทะเล 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ดัชนีการพัฒนาประเทศ 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในรอบ 10 ปี ไทย(ค.ศ. 1997-2016) 29/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ 30/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เยเมน(Yemen) ศักยภาพทางการแข่งขัน ต่ำที่สุดในโลก ค่าดัชนี 2.87 จาก 7 คะแนน 31/01/2561
การประชุมเครือข่ายภาคสนาม โครงการจ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์เรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 ) ก่อนลงเก็บภาคสนาม 31/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย(Thailand) ศักยภาพทางการแข่งขัน อันดับ 32 จาก 138 ประเทศ 01/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 อิหร่าน (Iran) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ถูกที่สุดในโลก 02/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน ใช้เงินกับเกมมากที่สุดในโลก 05/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย (Thailand) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต อันดับ 27 จาก 196 ประเทศ 05/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน ใช้ Smartphone มากที่สุดในโลก 07/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย ใช้ Smartphone อันดับ 19 ของโลก 08/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ต(รวมทุกอุปกรณ์)นานที่สุดในโ,ลก 09/02/2561
งานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 8 Money Expo Pattaya 2018 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป 09/02/2561
ประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่เครือข่ายภาคสนามโครงการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของกองทัพบก 08/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนกรุงเทพฯ เล่น Facebook มากที่สุดในโลก 10/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 12/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนกรุงเทพเล่น facebook มากที่สุดในโลก 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวน 93.61 ล้านหมายเลข 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คาดการณ์ว่าช่วงตรุษจีน คนกรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายประมาณ 13,440 ล้านบาท 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วาเลนไทน์ 2018 14/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 2561ชาวจีน 15/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 2561 ชาวจีน เดินทางไปต่างประเทศ รวม 6.15 ล้านคน 16/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวอเมริกา ถือครอง ปืน มากที่สุดในโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวตูนิเซีย ครอบครอง ปืน น้อยที่สุดในโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย ครอบครอง ปืน อันดับ 39 ของโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ชาว L.A. (USA) ใช้เวลาอยู่ในรถนานที่สุดในโลก 20/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ชาว Nules (สเปน) ใช้เวลาอยู่ในรถน้อยที่สุดในโลก 21/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 คนกรุงเทพใช้เวลาอยู่ในรถ อันดับ 16 จาก1,360 เมืองทั่วโลก 22/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 นิวซี่เเลนด์ คอรัปชั่น ต่ำที่สุดในโลก 23/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 โซมาเลีย คอรัปชั่นสูงที่สุดในโลก 26/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไทย คอรัปชั่น อันดับ 96 จาก 180 ประเทศ 26/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวเนเธอร์แลนด์ นอนหลับเฉลี่ย มากที่สุด ในโลก 26/02/2561
เกร้ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวสิงคโปร์ นอนหลับเฉลี่ย น้อยที่สุด ในโลก 27/02/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 27/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 นอร์เวย์ ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก 28/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เกาหลีเหนือระบบประชาธิปไตย อ่อนแอ ทีสุดในโลก 02/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศไทย ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง อันดับ 107 จาก 167 ประเทศ 02/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดโมแครตสหรัฐอเมริกา พรรคการเมือง เก่าแก่ที่สุดในโลก(ที่ยังทำการอยู่) 04/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวิสเซอร์แลนด์ส่งออกเลือดมนุษย์และสัตว์ มากที่สุดในโลก 04/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหรัฐอเมริกา นำเข้า เลือดมนุษย์และสัตว์ มาก ที่สุดในโลก 05/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ซิดนีย์ ออสเตรเลียร้อนที่สุดในรอบ 7 ปี อุณหภูมิ 47.3 องศาเซลเซียส 06/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ GLOBAL WARMING ปีที่ อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดรอบใน 10 ปี 07/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยจากอากาศร้อน มากถึง 2,457 คน ปี 2556 มีผู้ป่วยเพียง 98 คน 08/03/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2561 08/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ไทย อากาศร้อนขึ้น ทำให้ไก่ทั่วประเทศออกไข่ ลดลง ถึง 30% 09/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อนทำให้ ค.ศ. 2040 แนวปะการังมรดำโลกอย่างน้อย 25 แ่ห่งเผชิญกับภาวะ ฟอกขาว 11/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2050 ผู้สูงอายุทั่วโลกเสียชีวิต จากอากาศร้อน ปีละ 52,000 คน 11/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2081-2100 วันอากาศดีลดลง เหลือปีละ 64 วัน จาก 74 วัน 12/03/2561
งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 8 MO์NEY EXPO HAT YAI 2018 12/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ ทะเลทรายซาฮารา หิมะตก 3 ครั้ง ใน 40 ปี 13/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้ 47% สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ 14/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ 13%นกสายพันธุ์ต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 15/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ เต่าตนุ เกิดใหม่ ในเกรดแบร์ริเออร์รีฟ ออสเตรเลีย เป็นตัวเมียกว่า 99% 16/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ออกซิเจนในมหาสมุทรทั่วโลก 17/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้อัตรารอดชีวิตลูกเพนกวิน....ลูกแมวน้ำ น้อยกว่า 10% 19/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2015 ชาวอินเดีย ชาวปากีสถาน เสียชีวิต จากการร้อนกว่า 3,500 คน 19/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2071 - 2100 ชาวยุโรปอาจเสียชีวิต ปีละ 1.52 แสนคน 20/03/2561
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเช่น อาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 ประเทศไทย ปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ มากเป็นอันดับ 21 ของโลก 21/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศจีน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุดในโลก คิดเป็น 28.5 ของทั้งหมด 22/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยยกเลิก วันลาพักร้อนเพราะห่วงงานมากที่สุดในโลก ถึง 75% 23/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เยอรมัน รีไซเคิลขยะ ดี ที่สุดในโลก 24/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวฮังการี กังวลเรื่อง ดูแลสุขภาพ มากที่สุดในโลก 26/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2024 ประชากร อินเดีย จะแซงหน้า จีน 26/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สิงคโปร์ เตรียมพร้อมเยาวชน เพื่อการทำงานในอนาคตที่สุดในโลก คะแนนเฉลี่่ย 561 คะแนน 27/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 2100) 15 ภาษา จาก 7,000 ภาษา จะสูญหายไปจากโลก 28/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พ.ศ. 2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูิ อันดับ 36 สนามบินดีที่สุดในโลก 29/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ชาวฟินแลนด์ มีความสุข มากที่สุดในโลก 30/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ชาวบุรุนดี ทวีปแอฟริกา มีความทุกข์ มากที่สุดในโลก 01/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ชาวไทย มีความสุข อันดับ 47 จาก 156 ประเทศ 01/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 แกงมัสมั่น อาหารอร่อยที่สุดในโนโลก 02/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย อันดับ 8 ประเทศมีอาหารกินดีที่สุดในโลก 04/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 อิตาลี มีอาหารการกินดีที่สุดในโลก 04/04/2561
สวนดุสิตโพลปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 04/04/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing Boom for Business Agency of SDU” 04/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ต้นทุนเฉลี่่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ เเพงที่สุดในโลก 05/04/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3 (27)/2561 05/04/2561
สวนดุสิตโพลสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส 05/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 กรุงไคโร อียิปต์ ต้นทุนเฉลี่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ถูกที่สุดในโลก 07/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 กรุงเทพฯ ต้นทุนเฉลี่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ถูก อันดับ 19 จาก 71 เมื่อง 07/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ประเทศไทย เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ START UP มากที่สุดในโลก 09/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ฟิลิปปินส์ ประเทศน่าลงทุนมากที่สุดในโลก 09/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย อันดับ 8 ประเทศน่าลงทุนของโลก 10/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีการใช้ น้ำมันเบนซิน วันละ 31.7 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 60 ถึง 5.38% 11/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีการใช้น้ำมันดีเซล วันละ 67.9 ล้านลิตร 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีคนเดินทางด้วยรถสาธารณะ รวม 18.91 ล้านคน 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป ถึง 1 ใน 10 คน 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ 61 ดาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่องเที่ยวไทย 530,000 คน 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ 61 ดาดว่า นักท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวไทย 3 ล้านคน เ 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ 61 ชุดไทย ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 50% 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน มากที่สุด ในโลก 18/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 มอนต์เซอร์รัต ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน น้อยที่สุด ในโลก 19/04/2561
สวนดุสิตโพลให้ความรู้การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ในด้านของกระบวนการทำโพล 19/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ประเทศไทย ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน อันดับ 15 จาก 112 ประเทศ 20/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เเด็กญี่ปุ่น ถูกรังแก “ในสถานศึกษา” มากที่สุดในโลก ร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียน 22/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย ถูกรังแก “ในสถานศึกษา” เป็นอันดับ 2 ของโลก ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียน 22/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 “ฮ่องกง” มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก จำนวน 26.6 ล้านคน 23/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2561 กรุงเทพฯ เมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน อันดับ 2 ของโลก 24/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ ความสามารถด้านนวัตกรรมดีที่สุดโลก 25/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เยเมน(ภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้)ความสามารถด้านนวัตกรรมแย่ที่สุดโลก 26/04/2561
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเช่น อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26/04/2561
วิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 26/04/2561
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานสารบรรณ และเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่ดีในองค์กร 26/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ความสามารถด้านนวัตกรรม อันดับ 51 จาก 127 ประเทศ 27/04/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2561 27/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน สูง ที่สุดในโลก 30/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017เวเนซุเอลา ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน ต่ำ ที่สุดในโลก 30/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศไทย ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน อันดับ 65 จาก 137 ประเทศ 30/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 จีน ขนาดของตลาด(Market Size) ใหญ่ ที่สุดในโลก 01/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เซเชลส์(Seychelles) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ทวีปแอฟริกา ขนาดของตลาด(Market Size) "เล็ก" ที่สุดในโลก 02/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ขนาดของตลาด (Market Size) อันดับ 18 จาก 137 ประเทศ 03/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สิงคโปร์ ประสิทธิภาพของตลาด(Goods Market Efficiency) 04/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เวเนซุเอลา ประสิทธิภาพของตลาด (Goods Market Efficiency) 07/05/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(28)/2561 07/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ประสิทธิภาพของตลาด (Goods Market Efficiency) อันดับ 33 จาก 137 ประเทศ 07/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 นิวซีเเลนด์ พัฒนาการตลาดการเงิน (Financial Market Development) 07/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 มอริเตเนีย ประเทศในเเอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ พัฒนาการตลาดการเงิน(Financial Market Development) "ต่ำ" ที่สุดในโลก 08/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย พัฒนาการตลาดการเงิน (Financial Market Development) อันดับ 40 จาก 137 ประเทศ 09/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ลักเซมเบิร์ก ความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness) 10/05/2561
สวนดุสิตโพล ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนิด้าโพล 10/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สาธารณรัฐชาดประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลในแอฟริกากลาง ความพร้อมทางเทคโนโลยี "น้อย" ที่สุดในโลก 11/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ความพร้อมทางเทคโนโลยี อันดับ 61 จาก 137 ประเทศ 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สิงคโปร์ ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูง "สูง" ที่สุดในโลก 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 มอริเตเนีย ประเทศในเเอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูง "ต่ำ" ที่สุดในโลก 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม อันดับ 57 จาก 137 ประเทศ 15/05/2561
บุคลากรสวนดุสิตโพลเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมคอร์สเรียนสำหรับนักเรียน “May Camp 2018” โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง “การทำละอออุทิศโพล” 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 สิงคโปร์ ค่าครองชีพ แพง ที่สุดในโลก 16/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ดามัสกัส เมืองหลวงประเทศซีเรีย ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก 17/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 รถสีขาว ขายดีที่สุดในโลก ร้อยละ 39 ของยอดขายทั่วโลก 18/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 โตโยต้า ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดโลก 20/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระหว่าง ปี 2551 - 2560 กรุงเทพ Register จดทะเบียน 20/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ทั่วโลกมียอดขาย สมาร์ทโฟน ประมาณ 1.54 พันล้านเครื่อง 21/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 SUMSUNG ยอดขาย สมาร์ทโฟน 22/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 "คนไทย" มีบัญชี "บัตรเครดิต" จำนวน 20.60 ล้านบัญชี 23/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไตรมาสที่ 1 ปี 61 (มีนาคม 2561) คนไทยใช้ 24/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยมีหนี้คงค้างบัตรเครดิต ประมาณ 3.58 แสนล้านบาท 26/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวลักเซมเบิร์ก มีรายได้ต่อหัวประมาณ 3.85 ล้านบาท 26/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยมีรายได้ต่อหัวประมาณปีละ 223,744 บาท 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวเซาท์ซูดาน มีรายได้ต่อปี ประมาณ 7,872 บาทณ 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 คนไทยมีรายได้ต่อหัวปีละ 223,744 บาท 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ วันวิสาขบูชาโลก มาแล้ว 12 ครั้ง 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลก 31/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รายได้จากกา่รท่องเที่ยวของประเทศไทย 01/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยเล่น Facebook 02/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทย เล่น twitter 04/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเล่น Facebook มากที่สุด 05/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเล่น twitter มากที่สุด 06/06/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมประจำ เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/(29)/2561 06/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 โรงเเรมไทย 39 แห่ง 07/06/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้โปรแกรมไมโครซอฟ เพื่อการปฎิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ” 07/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แก้วโฟม (Styrofoam Cup) 08/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กระป๋องอะลูมิเนียม Aluminum Can 10/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผ้าอ้อมเด็ก Diaper 10/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ขวดน้ำพลาสติก Plastic Bottle 11/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอ็นเบ็ดตกปลา Fishing Line 12/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สิงคโปร์...สโลเวเนีย เพาะบ่มเด็ก 13/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไนเจอร์ เพาะบ่มเด็ก 14/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย เพาะบ่มเด็ก อันดับ 85 จาก 175 ประเทศ 15/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บราซิล แชมป์บอลโลก มากที่สุด 16/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ มิโสลาฟ โคลเซ่ ยิงประตู ในบอลโลกสูงสุด 18/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติเยอรมนี ชนะ การยิงจุดโทษในบอลโลก มาก ที่สุด 18/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติอังกฤษ แพ้ การยิงจุดโทษในบอลโลก มากที่สุด 19/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บราซิลทีมเดียวในโลกเข้าแข่งบอลโลกทุกสมัย 20/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รอบชิงชนะเลิศบอลโลก ปี 2006 ITALY VS FRANCE ผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 21/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติเยอรมนีลงเเข่งบอลโลกมากที่สุด 22/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลธาร์ มัทเธออุส นักเเตะทีมชาติเยอรมนี ลงแข่งบอลโลกมากที่สุด 25/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรจากประเทศอังกฤษ มีนักเเตะร่วมศึกบอลโลก 2018 25/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นักเเตะร่วมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2018 มาจาก Premier League จำนวนมากที่สุด 25/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติฝรั่งเศส มูลค่านักเตะ สูง ที่สุดในบอลโลก 2018 26/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติปานามา มูลค่านักเตะ ต่ำ ที่สุดในบอลโลก 2018 27/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แฮร์รี่ เคน ชาวอังกฤษ นักเตะมูลค่า สูง ที่สุด ในฟุตบอลโลก 2018 28/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ทีมชาติโปรตุเกส ค่าเหนื่อย แพง ที่สุดในฟุตบอลโลก 2018 29/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ดาเนียล อาร์ซานี ทีมชาติออสเตรเลีย อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลก 2018 01/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอสซัม เอล-ฮาดารี ทีมชาติอียิปต์ อายุมากที่สุด ในฟุตบอลโลก 2018 01/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติปานามา อายุเฉลี่ยมากที่สุด 02/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติไนจีเรีย อายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในฟุตบอลโลก 2018 03/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้“ฝรั่งเศส” ปะทะ “อุรุกวัย” รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 04/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เคยหยุดจัดแข่งขัน นานถึง 12 ปี จากสงครามโลกครั้งที่ 2 05/07/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(30)/2561 05/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้อุรุกวัย ฝรั่งเศล เคยพบกันในฟุตบอลโลก 3 ครั้ง และ บราซิล เบลเยี่ยมเคยพบกันในฟุตบอลโลก 1 ครั้ง 06/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวีเดน เคยพบกับ อังกฤษ ในฟุตบอลโลก 2 ครั้ง เสมอกัน 2 ครั้ง รัสเซีย โครเอเชีย ไม่เคยพบกันในฟุตบอลโลก 07/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 09/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้คีเลียน เอ็มบัปเป้ 09/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฝรั่งเศส VS เบลเยี่ยม เคยพบกันในฟุตบอลโลก 2 ครั้ง 10/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โครเอเชีย VS อังกฤษ ไม่เคย พบกันในฟุตบอลโลก 11/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเข้ารอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก ปี 2018 12/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฝรั่งเศส VS โครเอเชีย 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เบลเยี่ยม VS อังกฤษ 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฝรั่งเศล VS โครเอเชีย 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ FIFA WORLD CUP QATAR 2022 ใช้งบประมาณ 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การติดถ้ำนานที่สุด 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เรือล่ม ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 18/07/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะอาจารย์นิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สถิติ ปี 2561 สถานี บีทีเอส ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 20/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เกาะสมุย จัดงานบุฟเฟต์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก 20/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำเเมมมอธ (Mammoth Cave) ถ้ำที่ยาวที่สุดในโลก 22/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำครูเบร่า (Krubera Cave) ประเทศจอร์เจีย ถ้ำที่ลึกที่สุดในโลก 22/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำพระวังแดง จังหวัดพิษณุโลก ถ้ำที่ยาวที่สุดในไทย 23/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำผาผึ้ง จังหวัดน่าน ถ้ำที่ลึกที่สุดในไทย 24/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ AUM พัชราภา ดาราที่มีผู้ติดตาม ในไอจีมากที่สุดในไทย 25/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เซลีนา โกเมซ SUPERSTAR ชาวอเมริกา ยอดผู้ติดตาม IG มากที่สุดในโลก 26/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 1975 (พ.ศ. 2518) เขื่อนปั่นเฉียวเขื่อนชิมานตัน จีน แตก 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วัดประเทศไทย 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ศาสนาที่มี ผู้นับถือ มากที่สุดในโลก 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ ระเทศที่มี วัด พระและสามเณร ร้อยละผู้นับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลก 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่มี วันหยุดราชการ มากที่สุดในโลก 31/07/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งนักศึกษาฝึกงานเข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 31/07/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแข่งกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports For Health) 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 1815 (พ.ศ. 2358) ภูเขาไฟตัมโบรา อินโดนีเซีย ระเบิดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 01/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1941 (พ.ศ. 2474) แม่น้ำแยงซี แม่น้ำหวง จีน ท่วม ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 03/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1556 (พ.ศ. 2099) แผ่นดินไหวมณฑลส่านซี จีน ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 03/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เเอฟริกาใต้ อัตราการข่มขืนสูงสุดในโลก 06/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ศรีลังกา อัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลก 06/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 เอลซัลวาดอร์ อัตราการ ฆาตกรรม สูงสุดในโลก 06/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2003 (พ.ศ. 2546) ปรากฎการณ์คลื่นความร้อน Heat Waves ทวีปยุโรป ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 07/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2004 (พ.ศ. 2547 คลื่นสึนามิ มหาสมุทรอินเดีย ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 08/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) พายุหมุนเขตร้อน ณ บังคลาเทศ ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 09/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1861 (พ.ศ. 2404) เซอร์ราปุนจี (Cherrapunji) รัฐเมฆาลัย อินเดีย ปริมาณน้ำฝน สูง ที่สุดในโลก 10/08/2561
ต้อนรับ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์นิเทศก์ 10/08/2561
สวนดุสิตโพลร่วมโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 10/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วาซซิลเยวา (Vassilyev) แม่ ชาวรัสเซียมีลูกมากที่สุดในโลก 11/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2532) นัดยา สุเลมาน แม่ชาวอเมริกา มีลูกแฝดและรอดชีวิตมากที่สุดในโลก 14/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แม่ ที่เริ่มต้นให้กำเนิดลูก อายุน้อยที่สุดในโลก และ อายุมากที่สุดในโลก 14/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แม่ อายุยืนทีสุดในโลก 14/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 2017 ชาวออสเตรเลีย สูญเงินจาการพนันมากที่สุดในโลก 15/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 2015 จำนวน ผู้เสียชีวิต ทั่วโลกจากการจมน้ำ 16/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) แองโกลา ประเทศในทวีปแอฟริกา อัตราการจมน้ำตายสูงสุดในโลก 17/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) ลักเซมเบิร์ก อัตราการ จมน้ำตายน้อยสุดในโลก 20/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) ไทย อัตราการจมน้ำตาย อันดับ 40 จาก 183 ประเทศ 20/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ไทยเป็นเจ้าภาพ(ค.ศ. 1998 หรือ พ.ศ. 2541) อันดับ 4 จาก 41 ประเทศ 20/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอเชียนเกมส์กับนักกีฬาเข้าร่วม น้อยที่สุด และนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุด เ 21/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ จีน ได้เหรียญทอง มากที่สุด 22/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง เอเซียนเกมส์มากที่สุด พรชัย เค้าแก้ว นักกีฬาตะกร้อ 23/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กีฬาคว้า เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ให้ ไทย ได้มากที่สุด 24/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กีฬาร่มร่อน(Paragliding) แข่งครั้งแรก ในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ชิงชัย 6 ทอง 27/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พ.ศ. 2537 เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 12 ฮิโรชิม่า เกมส์ เซียง กั๋วหมิงนักว่ายน้ำจีน ถูกริบ 2 เหรียญทอง 27/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย เจ้าภาพ จัดเอเชียนเกมส์ มาก ที่สุด 4 ครั้ง จาก18 ครั้้ง 27/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 กว่างโจว 2010 ใช้งบประมาณ จัดแข่งขันมากที่สุด 28/08/2561
สวนดุสิตโพลให้ความรู้เรื่องการทำโพลนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 28/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จำนวนกีฬาในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 1 (กว่างโจว 2010)มากที่สุด 42 ชนิด ครั้งที่ 1 (นิวเดลี 1950) น้อยที่สุด 6 ชนิด 29/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อายุนักกีฬา ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 มากที่สุด และ น้อยที่สุด 30/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อินโดนีเซียส่งนักกีฬา ร่วมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 มากที่สุด 939 คน 31/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ราคาบัตรชมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 01/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กีฬา โกยเหรียญทอง ในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 03/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย อัดฉีด นักกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 03/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สร้างถนนอัจฉริยะ ยาว 161 กิโลเมตร รองรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 04/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สวิตเซอร์แลนด์ ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่ง มาก ที่สุดในโลก 05/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เยเมน ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่ง น้อย ที่สุดในโลก 06/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ประเทศไทย ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่งอันดับ 70 จาก 119 ประเทศ 07/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 คนไทย เล่น พนันฟุตบอล 08/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 หมู่เกาะโคโคส (คีลีง) อัตราว่างงาน น้อย ที่สุดในโลก 11/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ซิมบับเว อัตราว่างงาน สูง ที่สุดในโลก 11/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย อัตราว่างงาน น้อย อันดับ 4 จาก 215 ประเทศ 11/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดนมาร์ก เสียภาษี สูง ที่สุด 12/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อายุเฉลี่ยคนในโลก 13/09/2561
ต้อนรับ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์นิเทศก์  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2561 13/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คอสตาริกา ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก สำหรับวัยเกษียณ 14/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ประเทศน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณ อันดับ 14 ของโลก 16/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 รามายณะ พัทยา สวนน้ำอันดับ 12 ของโลก 16/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 กากั้น(Gaggan) กรุงเทพมหานคร ร้านอาหาร อันดับ 5 ของโลก 17/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อินเดีย พรรคการเมืองที่จดทะเบียนพรรค Politics มีมากถึง1,841 พรรค 18/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภารตียชนตา BHARATIYA JANATA PARTY อินเดีย พรรคการเมืองที่มีสมาชิก มาก ที่สุดในโลก 19/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รวันดา(Rwanda) ประเทศในทวีปแอฟริกา ส.ส.หญิง มาก ที่สุดในโลก 20/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 4 ประเทศในโลก ไม่มี ส.ส.หญิงทำหน้าที่ในสภา 4 ประเทศ 21/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย ส.ส. หญิง อันดับ 184 จาก 190 ประเทศทั่วโลก 22/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จีน จำนวน ส.ส. มาก ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เบลเยียม Belgium ส.ว. หญิง สภาสูง(Upper House) มาก ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวสิงคโปร์ เชื่อใจ นักการเมือง มาก ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ชาวบราซิล เชื่อใจ นักการเมือง TRUST น้อย ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเชื่อใจนักการเมือง อันดับ 102 จาก 137 ประเทศ 27/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พอล บิยา ประธานาธิบดีแคเมอรูน ผู้นำ ณ วันนี้ ซึ่งครองอำนาจ นานที่สุดในโลก 28/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้งปี 2016 ชาวเวียดนาม ใช้สิทธิ์ มาก ที่สุดในโลก 01/10/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 7(31)/2561 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561 01/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย กระบอกการเลือกตั้งเข้มเเข็ง อันดับ 126 GO VOTE จาก 167 ประเทศ 04/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 (2017) นอร์เวย์ กระบวนการ เลือกตั้ง เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก 02/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 (2017) เกาหลีเหนือและอีก 16 ประเทศ กระบวนการเลือกตั้ง อ่อนแอ ที่สุดในโลก 03/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 นอร์เวย์ มีส่วนร่วมทางการเมือง มาก ที่สุดในโลก 05/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 แอฟริกากลาง สาธารณรัชชาด มีส่วนร่วมทางการเมือง น้อย ที่สุดในโลก 07/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย มีส่วนร่วมทางการเมือง อันดับ 88 จาก 167 ประเทศ 07/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 สวีเดน ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ วัฒนธรรมทางการเมือง เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก 08/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เกาหลีเหนือ วัฒนธรรมทางการเมือง อ่อนแอ ที่สุดในโลก 09/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไทย วัฒนธรรมการเมือง เข้มเเข็ง อันดับ 103 จาก 167 ประเทศ 10/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย เลี้ยงแมว อันดับ 8 ของโลก ร้อยละ 33 ของประชากร 12/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย มีชาวจีนและเชื้อสายจีน อาศัยอยู่มากที่สุดในโลก 11/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ชาวอเมริกัน เลี้ยง สุนัข มากที่สุดในโลก 15/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ประเทศไทย มีสุนัขทั้งสิ้น 7.38 ล้านตัว 15/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย คนกินเจ ร้อยละ 33.8 ของจำนวนประชากร 15/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เทศกาลกินเจ มีเงินหมุนเวียน 45,937 ล้านบาท 16/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ไทยที่ดีที่สุด(Best Countries 2018) อันดับ 27 ของโลก 17/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 (ค.ศ. 2018) กรุงเวียนนา ออสเตรีย เมืองที่ น่าอยู่ ที่สุดในโลก 18/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 กรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย เมืองที่ ไม่น่าอยู่ ที่สุดในโลก 19/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 กรุงเทพมหานคร เมืองที่น่าอยู่ อันดับที่ 98 จาก 140 ประเทศ 22/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพมหานคร เมืองที่คนมาท่องเที่ยว มาก ที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน 22/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ญาญ่า อุรัสยา ผู้หญิงที่สวยเป็น อันดับ 2 ของโลกประจำปี 2018 จากการจัดโดย TC Candler 22/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แชร์แม่ชม้อย คดีที่ถูกตัดสินจำคุก ยาวนาน อันดับ 2 ของโลก 154,005 ปี 24/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 (ค.ศ.2016) คนไทย นอกใจ คนรัก มาก ที่สุดในโลก ร้อยละ 51 ของคู่รัก 24/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 (ค.ศ.2016) คนไทย นอกใจ คนรัก มาก ที่สุดในโลก ร้อยละ 51 ของคู่รัก 24/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน พรรคการเมืองไทย ถูกยุบพรรค 37 พรรค 25/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระหว่างปี 2544 ถึงปี 2558 ผู้สมัคร ส.ส. ไทย ถูกตัดสิน โดน ใบเหลือง และใบแดง 26/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 สวีเดนสมาชิกรัฐสภาอายุน้อยกว่า 30 ปี มาก ที่สุดในโลก 28/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 ไทย และอีก 38 ประเทศ ตัวอย่างเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อเมริกา ไม่มี สมาชิกรัฐสภาอายุน้อยกว่า 30 ปี 28/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 29/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 สหรัฐอเมริกา ใช้งบประมาณทางทหาร มาก ที่สุดในโลก 30/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ภูฏาน ใช้งบประมาณทางทหาร น้อย ที่สุดในโลก 31/10/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2561 31/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย ใช้งบประมาณทางทหาร อันดับ 37 จาก 136 ประเทศ 01/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระหว่างปี 2558-2560 ได้รับเงินบริจาคผ่านภาษี ประชาธิปัตย์ มาก ที่สุดของไทย 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ดูฟรี DUFRY สวิสเซอร์แลนด์ ดิวตี้ ฟรี ที่มียอดขาย มาก ที่สุดในโลก 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพฯ เมืองที่ใช้งาน Facebook มากที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทย ครองเเชมป์เล่น อินเทอร์เน็ต นานที่สุดในโลก 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ทองคำสำรอง มาก ที่สุดในโลก 06/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย มีทองคำสำรอง อันดับ 26 ของโลก 07/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 โรงเเรมไทย กวาดรางวัล Gold Circle Awards จาก อโกด้า มาก ที่สุดในโลก 08/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย เลือกตั้งมาแล้ว 27 ครั้ง 09/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งไทยถูกตัดสินเป็นโมฆะ 2 ครั้ง จาก 27 ครั้ง 10/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งไทย ปี 2544 พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร มาก เป็นประวัติการณ์ 12/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้สถิติ ใช้สิทธิเลือกตั้ง คนไทย มากที่สุด และน้อยที่สุด 12/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประชาธิปัตย์ พรรคการเมือง เก่าแก่ ที่สุดของไทย 13/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตั้งแต่ปี 2540 - 2557 ประเทศไทย ตั้งพรรคการเมืองใหม่ 14/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 86 ปีที่ผ่านมา (ปี 2475 - 2561) ไทย ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสรรหา ส.ว. 15/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้การดำรงตำแหน่ง นายกฯ ไทย นานที่สุด สั้นที่สุด 17/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นากยกฯ ไทยขณะดำรงตำแหน่งอายุมากที่สุด และอายุน้อยทีสุด 19/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อายุของ ส.ส.ไทย มาก ที่สุด และ น้อยที่สุด 19/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ชาวบรูไน สูบบุหรี่ น้อย ที่สุดในโลก 21/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2556 ชาวอันดอร์รา สูบบุหรี่ มาก ที่สุดในโลก 20/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 คนไทย สูบบุหรี่ อันดับ 79 จาก 182 ประเทศ 22/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สถิติการเก็บ กระทง ในพื้นที่ กทม. 23/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ธนาคารกสิกรไทย อันดับ 8 สุดยอดนายจ้างแห่งปี 25/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ฮ่องกง ระบบดูแลสุขภาพ ดี ที่สุดในโลก 25/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 บัลเเกเรีย ระบบดูแลสุขภาพ ด้อย ที่สุดโลก 26/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ระบบดูแลสุขภาพ อันดับ 27 จาก 56 ประเทศ 27/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ผู้ต้องขัง มาก ที่สุดในโลก 28/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ซานมารีโน อยู่ในทวีปยุโรป ประชากร 33,203 คน ผู้ต้องขัง น้อย ที่สุดในโลก 29/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย "ผู้ต้องขัง" อันดับ 6 จาก 223 ประเทศ อันดับ 1 ในอาเซียน 30/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 CP ALL อันดับ 23 สุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรมของโลก 01/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สวิตเซอร์แลนด์ การจัดการบุคลากร ที่มีศักยภาพ "ดี" ที่สุดในโลก 03/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย การจัดการบุคลากร ทีมีศักยภาพ อันดับ 42 ของโลก 03/12/2561
ประธานสวนดุสิตให้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 03/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ความสามารถในการเเข่งขัน ด้านดิจิทัล "สูง" ที่สุดในโลก 04/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล อันดับ 39 ของโลก 05/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน "สูง" ที่สุในโลก 06/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน อันดับที่ 30 ของโลก 07/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2551 - 2560 เด็กไทย เสียชีวิตจาก "การจมน้ำ" 08/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2555 - 2561 เด็กไทย "ถูกลืม" ในรถ 10/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 เด็กไทย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 10/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย งบประมาณด้านการศึกษา อันดับ 45 จาก 63 ประเทศ 11/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 สวีเดน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูง ที่สุดในโลก 16/12/2561
การแข่งขันกีฬา Bowling Smile 2 BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ปิ่นเกล้า 11/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนประถม 1 ต่อ 16.88 อันดับ 40 จาก 63 ประเทศ 12/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมัธยม 1 ต่อ 29.54 อันดับ 62 จาก 63 ประเทศ 13/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา อันดับ 35 จาก 63 ประเทศ 14/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ลิเบีย (ประเทศในทวีปแอฟริกา) ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต่ำ ที่สุดในโลก 16/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อันดับ 64 จาก 88 ประเทศ 17/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ 18/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 สูงที่สุด สิงคโปร์ ต่ำที่สุด เลบานอน ในปวีปเอเซีย และประเทศไทย อันดับ 57 จาก 70 ประเทศ 19/12/2561
สวนดุสิตโพล มสด. เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเทคนิคการทำโพลสำรวจความคิดเห็น” ให้กับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 19/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 ด้านคณิตศาสตร์ สูงที่สุด สิงคโปร์ ต่ำที่สุด โดมินิกัน ในทวีปอเมริกา และประเทศไทย อันดับ 54 จาก 70 ประเทศ 20/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวยูเครน ชาวอุซเบกิสถาน อายุ 15 ปี ขึ้นไป รู้หนังสือมากที่สุดในโลก 21/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวสาธารณรัฐชาด ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา อายุ 15 ปี ขึ้นไปรู้หนังสือน้อยที่สุดในโลก 22/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย... อายุ 15 ปีขึ้นไปรู้หนังสือ อันดับ 86 จาก 171 ประเทศ 24/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย จบสาขาไหน 24/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การยกย่องครู ในเวทีโลก ณ วันนี้ 25/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 นักศึกษาครูอังกฤษ (ที่ออกฝึกสอน) มีแนวโน้มจะออกจากสายอาชีพครู 26/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทำไม?...ชาวอังกฤษอยากเป็นครู 28/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครอบครัวของประเทศที่ส่งเสริม ให้ "เด็ก" เป็น "ครู" 28/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลปีใหม่ 62 ประเทศไทยจะมีรายได้จากท่องเที่ยว 30/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวเเอฟริกาใต้ ฉลองปีใหม่ โดยทำลายเฟอร์นิเจอร์เก่าเก่า 30/12/2561