หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวัสดีปีใหม่ 2561 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูอังกฤษ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูสวิตเซอร์แลนด์ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูออสเตรเลีย 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูฟินแลนด์ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูแคนาดา 06/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ.2015 ครูนิวซีแลนด์ 09/01/2561
สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 09/01/2561
สวัสดีปีใหม่ 25161 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประะธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล 09/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูนอร์เวย์ 10/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูสเปน 11/01/2561
การประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561 11/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูญี่ปุ่น 15/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูเกาหลีใต้ 15/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูไทย 16/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แท็กซี่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 18/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เรือนจำไทย 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แท็กซี่กรุงเทพ 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถนนอันตรายในประเทศไทย 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บาร์บรรยากาศดี 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หลอดพลาสติก 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ขยะพลาสติกในทะเล 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ดัชนีการพัฒนาประเทศ 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในรอบ 10 ปี ไทย(ค.ศ. 1997-2016) 29/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ 30/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เยเมน(Yemen) ศักยภาพทางการแข่งขัน ต่ำที่สุดในโลก ค่าดัชนี 2.87 จาก 7 คะแนน 31/01/2561
การประชุมเครือข่ายภาคสนาม โครงการจ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์เรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 ) ก่อนลงเก็บภาคสนาม 31/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย(Thailand) ศักยภาพทางการแข่งขัน อันดับ 32 จาก 138 ประเทศ 01/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 อิหร่าน (Iran) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ถูกที่สุดในโลก 02/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน ใช้เงินกับเกมมากที่สุดในโลก 05/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย (Thailand) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต อันดับ 27 จาก 196 ประเทศ 05/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน ใช้ Smartphone มากที่สุดในโลก 07/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย ใช้ Smartphone อันดับ 19 ของโลก 08/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ต(รวมทุกอุปกรณ์)นานที่สุดในโ,ลก 09/02/2561
งานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 8 Money Expo Pattaya 2018 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป 09/02/2561
ประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่เครือข่ายภาคสนามโครงการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของกองทัพบก 08/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนกรุงเทพฯ เล่น Facebook มากที่สุดในโลก 10/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 12/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนกรุงเทพเล่น facebook มากที่สุดในโลก 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวน 93.61 ล้านหมายเลข 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คาดการณ์ว่าช่วงตรุษจีน คนกรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายประมาณ 13,440 ล้านบาท 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วาเลนไทน์ 2018 14/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 2561ชาวจีน 15/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 2561 ชาวจีน เดินทางไปต่างประเทศ รวม 6.15 ล้านคน 16/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวอเมริกา ถือครอง ปืน มากที่สุดในโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวตูนิเซีย ครอบครอง ปืน น้อยที่สุดในโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย ครอบครอง ปืน อันดับ 39 ของโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ชาว L.A. (USA) ใช้เวลาอยู่ในรถนานที่สุดในโลก 20/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ชาว Nules (สเปน) ใช้เวลาอยู่ในรถน้อยที่สุดในโลก 21/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 คนกรุงเทพใช้เวลาอยู่ในรถ อันดับ 16 จาก1,360 เมืองทั่วโลก 22/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 นิวซี่เเลนด์ คอรัปชั่น ต่ำที่สุดในโลก 23/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 โซมาเลีย คอรัปชั่นสูงที่สุดในโลก 26/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไทย คอรัปชั่น อันดับ 96 จาก 180 ประเทศ 26/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวเนเธอร์แลนด์ นอนหลับเฉลี่ย มากที่สุด ในโลก 26/02/2561
เกร้ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวสิงคโปร์ นอนหลับเฉลี่ย น้อยที่สุด ในโลก 27/02/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 27/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 นอร์เวย์ ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก 28/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เกาหลีเหนือระบบประชาธิปไตย อ่อนแอ ทีสุดในโลก 02/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศไทย ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง อันดับ 107 จาก 167 ประเทศ 02/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดโมแครตสหรัฐอเมริกา พรรคการเมือง เก่าแก่ที่สุดในโลก(ที่ยังทำการอยู่) 04/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวิสเซอร์แลนด์ส่งออกเลือดมนุษย์และสัตว์ มากที่สุดในโลก 04/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหรัฐอเมริกา นำเข้า เลือดมนุษย์และสัตว์ มาก ที่สุดในโลก 05/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ซิดนีย์ ออสเตรเลียร้อนที่สุดในรอบ 7 ปี อุณหภูมิ 47.3 องศาเซลเซียส 06/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ GLOBAL WARMING ปีที่ อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดรอบใน 10 ปี 07/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยจากอากาศร้อน มากถึง 2,457 คน ปี 2556 มีผู้ป่วยเพียง 98 คน 08/03/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2561 08/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ไทย อากาศร้อนขึ้น ทำให้ไก่ทั่วประเทศออกไข่ ลดลง ถึง 30% 09/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อนทำให้ ค.ศ. 2040 แนวปะการังมรดำโลกอย่างน้อย 25 แ่ห่งเผชิญกับภาวะ ฟอกขาว 11/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2050 ผู้สูงอายุทั่วโลกเสียชีวิต จากอากาศร้อน ปีละ 52,000 คน 11/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2081-2100 วันอากาศดีลดลง เหลือปีละ 64 วัน จาก 74 วัน 12/03/2561
งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 8 MOMEY EXPO HATYAI 2018 12/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ ทะเลทรายซาฮารา หิมะตก 3 ครั้ง ใน 40 ปี 13/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้ 47% สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ 14/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ 13%นกสายพันธุ์ต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 15/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ เต่าตนุ เกิดใหม่ ในเกรดแบร์ริเออร์รีฟ ออสเตรเลีย เป็นตัวเมียกว่า 99% 16/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ออกซิเจนในมหาสมุทรทั่วโลก 17/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้อัตรารอดชีวิตลูกเพนกวิน....ลูกแมวน้ำ น้อยกว่า 10% 19/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2015 ชาวอินเดีย ชาวปากีสถาน เสียชีวิต จากการร้อนกว่า 3,500 คน 19/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2071 - 2100 ชาวยุโรปอาจเสียชีวิต ปีละ 1.52 แสนคน 20/03/2561
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเช่น อาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 ประเทศไทย ปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ มากเป็นอันดับ 21 ของโลก 21/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศจีน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุดในโลก คิดเป็น 28.5 ของทั้งหมด 22/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยยกเลิก วันลาพักร้อนเพราะห่วงงานมากที่สุดในโลก ถึง 75% 23/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เยอรมัน รีไซเคิลขยะ ดี ที่สุดในโลก 24/03/2561