ข้าวหอมมะลิไทย 105 ข้าวทีรสชาติ ดี ที่สุดในโลก จากการจัดอันดับโดยองค์กร The Rice Trader

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/12/2560