ธนาคารกสิกรไทย นายจ้างดีที่สุด อันดับ 16 ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/12/2560