ปี2560 ไทย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อันดับ 3 ของโลก ประมาณ 1.65 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/12/2560