เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชากรสูงอายุอายุมากกกว่า 65 ปี น้อยที่สุดในโลก ร้อยละ 1.14 ของประชากร

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/11/2560