ปี พ.ศ. 2505 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 32,866.73 บาท ก่อตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโรงงานตัวอย่างด้านกสิกรไทย

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/10/2560