วันที่ 16 ธันวาคม 2510 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ในกีฬาเเหลมทอง ซีเกมส์ (ครั้งที่ 4)

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/10/2560