นายณัฐพล เเย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และบุคลากรสวนดุสิตโพล บวงสรวงศาลพ่อปู่ชัยมงคล ประจำปี 2560 ณ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันที่ 26 สิงหาคม 2560

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/08/2560