นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล นำบุคลากรร่วมพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วม วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/07/2560