นางสาวพบรัก แย้มฉิม ผู้อำนวยการธุรกิจวิชาการ นายทรงพล กิจเสถียรพงษ์ นักวิจัย และนางสาวสุภาวดี บาลี นักวิจัย ร่วมการประชุมชี้แจงผลประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ตามแผนงานประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ขอบคุณ ภาพ : ฝ่ายธุรกิจวิชาการ)

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/05/2560