ปี 2561 ไนเจอร์ เพาะบ่มเด็ก "แย่" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 388 จาก1,000 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/06/2561