ปี 2561 สิงคโปร์...สโลเวเนีย เพาะบ่มเด็ก "ดี" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 987 จาก 1,000 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/06/2561