เอ็นเบ็ดตกปลา Fishing Line ใช้เวลา "ย่อยสลาย" นานถึง 600 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/06/2561