ขวดน้ำพลาสติก Plastic Bottle ใช้เวลา "ย่อยสลาย" นานถึง 450 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/06/2561