ผ้าอ้อมเด็ก Diaper ใช้เวลา "ย่อยสลาย" นานถึง 450 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/06/2561