กระป๋องอะลูมิเนียม Aluminum Can ใช้เวลา "ย่อยสลาย" นานถึง 200 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/06/2561