แก้วโฟม (Styrofoam Cup) ใช้เวลา "ย่อยสลาย" นานถึง 50 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/06/2561