ปี 2561 โรงเเรมไทย 39 แห่ง ได้รับเลือกให้เป็นโรงเเรมในดวงใจนักท่องเที่ยว จากการโหวดผ่าน Hotels.com

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/06/2561