ปี 2017 ประเทศยูเครน เป็นประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของ GDP

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
31/05/2561