ปี 2017 ประเทศมอลตา ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พึ่งพารายได้่จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP (GDP หรือ Gross Domestic Product หรือ "ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ")

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
30/05/2561