ปี 2017 คนไทยมีรายได้ต่อหัว เป็นอันดับที่ 85 จาก191 ประเทศ ประมาณปีละ 6,992$ หรือประมาณปีบละ 223,744 บาท โดยในปี 2016 คนไทยมีรายได้เป็นอันดับที่ 88 ประมาณปีละ 198,170 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/05/2561