ปี 2017 ชาวเซาท์ซูดาน มีรายได้ต่อหัว ต่ำที่สุดในโลก ปีละ 246$ ประมาณ 7,872 บาท (ปี 2016 ชาวเซาท์ซูดาน มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดในโลก ประมาณปีละ 7,350 บาท

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
30/05/2561