ไตรมาสที่ 1 ปี 61 (มีนาคม 2561) คนไทยใช้ "วงเงิน" บัตรเครดิต ประมาณ 1.71 แสนล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/05/2561