ปี 2017 SUMSUNG ยอดขาย สมาร์ทโฟน "มาก" ที่สุดในโลก ประมาณ 321 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ถึง 14.81 ล้านเครื่อง

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/05/2561