ปี 2017 ทั่วโลกมียอดขาย สมาร์ทโฟน ประมาณ 1.54 พันล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ถึง 40.57 ล้านเครื่อง

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/05/2561