ปี 2017 โตโยต้า ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดโลก ถึง 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีี 2016 ถึง 8%

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/05/2561