ปี 2017 รถสีขาว ขายดีที่สุดในโลก ร้อยละ 39 ของยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ร้อยละ 2

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/05/2561