ปี 2018 ดามัสกัส เมืองหลวงประเทศซีเรีย ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก ค่าดัชนี 26 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/05/2561