ปี 2018 สิงคโปร์ ค่าครองชีพ แพง ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 116 จาก 100 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/05/2561